onsdag 25. juni 2014

Forelsket i to.

Hei!
Jeg har et problem: Jeg er forelsket i BÅDE Sigrid Bunde Tusvik, og i hun svenske Tina som lager mat på TV. Men hvem skal jeg velge? Jeg tenkte kanskje psykologen min kunne gi råd, men hun bare mumlet noe om «virkelighetsforankring».

Vennlig hilsen
Anders Svenneby

Hei Anders!
Hva er det for slags psykolog du har, som driver og mumler ting? Psykologer som har noe å si bør snakke tydelig og få saken på bordet hvor dere begge kan stirre på den og gremmes.

Når det gjelder forelskelsen(e) har du vår dypeste medfølelse. Å være forelsket er det verste vi vet!

MEN. Du har to å velge mellom, og det er bra. En mulighet er å prøve å finne ut hvem av dem som liker deg best på en ikke-stalkete måte, men det er umulig. En annen mulighet er å velge den som er minst irriterende av dem, og jeg tror vi alle vet hvem det er. Og bare være forelsket. For det er jo litt godt også, hvis man ser bort fra at det er jævlig.


Hilsen Mari og Marit

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar